Centrum Medyczne MKK Trimed
ŁÓDŹ | ZAWISZY CZARNEGO 10

Psychoterapeuci dla dorosłychmgr Elżbieta Sońta

psycholog kliniczny II stopnia, certyfikowany psychoterapeuta


Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • 37-letni staż pracy w ochronie zdrowia. Doświadczenie w psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej i małżeńskiej. Praktyka potwierdzona Certyfikatami polskimi i międzynarodowymi.


Wykształcenie:

 • Wyższe, dyplom mgr psychologii UŁ w 1980r. Specjalista Psycholog kliniczny.
 • Certyfikowany psychoterapeuta SN Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Rekomendowany Przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Trener treningu.
 • Superwizor Aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • European Certificate Of Psychoterapy EAP.


Kompleksowe Szkolenia Zawodowe:

 • Instytut Psychologii Zdrowia PTP Warszawa (1988r. - 1999r.).
 • Studium Pomocy Psychologicznej.
 • Studium Terapii Uzależnień
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 • Systemowa Terapia Rodzin - Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ.
 • Szkolenia i współpraca z Polskim Instytutem Ericsonowkim - od 1997r. do chwili obecnej.
 • Udział w cyklicznych konferencjach krajowych i zagranicznych.


Doświadczenie zawodowe zdobywała w:

 • Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej,
 • Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień obecnie Centralny Szpital Kliniczny - klinika leczenia zaburzeń afektywnych.


Specjalizuje się w:

 • Psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej i małżeńskiej.
 • Ma doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin.Mgr Agnieszka Stasińska

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta


Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • Od 2002 roku
 • Od 2009 jako psychoterapeuta


Doświadczenie zdobywała:

 • Praktyka prywatna
 • Poradnia Psychologiczna MKK Trimed
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego Trimed
 • Oddział Ogólnopsychiatryczny MKK Trimed
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego Mavi Medica w Łodzi
 • Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych


Wykształcenie:

 • 2011r. - szkolenie podyplomowe z zakresu psychoterapii Zakład Terapii Rodzin CM UJ (4,5-letnie studia podyplomowe)
 • 2001r. - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, kierunek psychologia stosowana (studia magisterskie)


Certyfikaty:

 • 2016r. - Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Nr certyfikatu 764)
 • 2014r. - Certyfikat Terapeuty Środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Nr Certyfikatu 48/2014)


Dodatkowe szkolenia:

 • 2011r. - nadal - regularna superwizja indywidualna prowadzonej pracy terapeutycznej - mgr Danuta Mazgaj (certyfikowany superwizor PTP)
 • 2010r. - staż specjalistyczny w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 • 2010r. - staż specjalistyczny w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie
 • 2009r. - nadal - regularna superwizja grupowa prowadzonej pracy terapeutycznej - mgr Alicja Wilkołazka (certyfikowany superwizor PTP)


Specjalizuje się w:

 • psychoterapii indywidualnej w podejściu psychodynamicznym
 • zaburzeniach lękowych
 • zaburzeniach afektywnych
 • zaburzeniach osobowościmgr Ewa Rosiak - Gawin

psycholog, certyfikowany psychoterapeutaDoświadczenie zawodowe zdobywała:

 • W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Łodzi jako psycholog i interwent kryzysowy
 • W Stowarzyszeniu Hospicjum Domowe w Łodzi prowadząc grupę wsparcia dla rodzin w żałobie oraz indywidualną pomoc psychologiczną dla pacjentów chorych terminalnie
 • W Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego w Łodzi prowadząc grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz psychoterapię rodzin
 • Przy Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych w Krakowie prowadząc psychoterapię indywidualną oraz grupy psychoterapeutyczne
 • W Poradniach Zdrowia Psychicznego prowadząc psychoterapię indywidualną, psychoterapię grupową na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej i Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości w Łodzi
 • W regularnej superwizji u Superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Wykształcenie:

 • Ukończyła 5-letnie studia magisterskie, specjalizacja psychologia stosowna, Uniwersytet Łódzkim
 • Ukończyła całościowy 5-letni kurs „Psychoterapia” do certyfikatu psychoterapeuty przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod kierownictwem prof. dr hab. Bogdana de Barbaro
 • Aktualnie w trakcie specjalizacji klinicznej dla psychologów w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Certyfikaty:

 • Certyfikowany psychoterapeuta nr 778 Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin.


Dodatkowe szkolenia:

 • Szkolenie specjalistyczne dotyczące mediacji. Uzyskanie dyplomu mediatora. Organizator Polskie Centrum Mediacji


Konsultacja w języku:

 • angielskim


Specjalizuje się w:

 • zaburzeniach lękowych
 • zaburzeniach afektywnych (w tym depresji)
 • zaburzeniach osobowości
 • zaburzeniach odżywiania
 • dolegliwościach psychosomatycznych
 • trudnościach w relacjach interpersonalnychmgr Wioletta Michalska

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta


Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • Od 2004 roku pracuje jako psychoterapeuta


Doświadczenie zawodowe zdobywała:

 • Instytut Promocji - wykładowca
 • Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie
 • Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
 • ZOZ Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łodzi
 • Uzdrowisko Uniejów Park - Oddział Psychosomatyczny
 • Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii UM w Łodzi


Wykształcenie:

 • 1998r. - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, studia magisterskie
 • 2008r. - Całościowy Kurs Psychoterapii do Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii oraz Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ (4,5-letnie studia podyplomowe)
 • W trakcie szkolenia - Specjalizacja z psychologii klinicznej


Certyfikaty:

 • 2015r. - Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego


Dodatkowe szkolenia:

 • Całościowy 4,5-letni Kurs Psychoterapii do Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii oraz Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ
 • Specjalizacja z psychologii klinicznej
 • Kurs „Interwencja kryzysowa i pomoc osobom w kryzysie” organizowanym przez Biuro Usług Prawnych i Szkolenia „Kodeks” oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie
 • Szkolenie dla mediatorów organizowane przez Polskie Centrum Mediacji
 • Kurs „Critical Incydent Stress Management - efektywna interwencja kryzysowa” organizowane przez Polskie Towarzystwo Interwencji Kryzysowej
 • „Praca psychologiczna z osobami stosującymi przemoc w rodzinie dla początkujących” organizowane przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
 • „Jeden mały krok, wiele małych kroków - terapia ofiar i sprawców przemocy” zorganizowane przez Polski Instytut Ericksonowski
 • Szkolenie „Interwencja i terapia krótkoterminowa przemocy” zorganizowane przez Centrum Terapii Krótkoterminowej
 • Szkolenie „Diagnoza i interwencja w sytuacji dziecka wykorzystywanego seksualnie” zorganizowane przez Fundację Dzieci Niczyje
 • Kurs „Rehabilitacja chorych z zaburzeniami funkcji poznawczych z zastosowaniem metod komputerowych, system Rehacom” organizowany przez Instytut Psychiatrii i NeurologiiSpecjalizuje się w leczeniu:

 • Psychoterapii długoterminowej zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości, depresji
 • Psychoterapii podtrzymującej w innych zaburzeniach psychicznych (schizofrenia, choroba schizoafektywna, dwubiegunowa
 • Psychoterapia krótkoterminowa stresu traumatycznego (po doznanej przemocy, wypadku komunikacyjnym, sytuacjach katastroficznych, utracie osoby bliskiej itp.)
 • Psychoterapia par i rodzinnamgr Paweł Stasiński

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta


Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • Od 2002 roku
 • Od 2009 jako psychoterapeuta


Doświadczenie zdobywał:

 • Praktyka prywatna- psychoterapia indywidualna i terapia par
 • Poradnia Psychologiczna MKK Trimed
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego Centralnego Szpitala Psychiatrycznego w Łodzi
 • Oddział Ogólnopsychiatryczny MKK Trimed
 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2 w Łodzi
 • Oddział Leczenia Nerwic MKK Trimed
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego Mavi Medica w Łodzi
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łodzi
 • Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień w Łodzi
 • Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
 • Zakład Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Wykształcenie:

 • 2011r. – szkolenie podyplomowe z zakresu psychoterapii Zakład Terapii Rodzin CM UJ(4,5-letnie studia podyplomowe)
 • 2004r. - szkolenie "Interwencja kryzysowa i pomoc osobom w kryzysie" w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie
 • 2001r. – Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, kierunek psychologia stosowana(studia magisterskie)


Certyfikaty:

 • 2013r. – Certyfikat Psychoterapeuty PolskiegoTowarzystwa Psychiatrycznego (Nr certyfikatu 615)


Dodatkowe szkolenia:

 • 2009r. - nadal - regularna superwizja prowadzonej pracy terapeutycznej – mgr Danuta Mazgaj i mgr Ilona Kołbik (certyfikowani superwizorzy PTP)
 • 2010r. - staż specjalistyczny w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego
 • 2010r. - staż specjalistyczny w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie


Specjalizuje się w leczeniu:

 • psychoterapii indywidualnej w podejściu psychodynamicznym:
 • paburzeń lękowych
 • paburzeń afektywnych
 • paburzeń osobowościmgr Aleksandra Krajewska

psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji, certyfikowany terapeuta BSFT, pedagog, trener


Doświadczenie w prowadzeniu:

 • krótko i długoterminowej psychoterapii indywidualnej
 • psychoterapii grupowej
 • psychoterapii par
 • psychoterapii młodzieży i rodzin
 • psychoedukacji
 • grup wsparcia
 • porad psychologicznych
 • wsparcia indywidualnego
 • warsztatów psychologicznych (między innymi z zakresu: samorealizacji, budowania poczucia własnej wartości, redukcji stresu, samoakceptacji, pracy z ciałem, budowania satysfakcjonujących relacji z innymi)
 • szkoleń biznesowych

Doświadczenie terapeutyczne dotyczy głównie leczenia nerwic, depresji, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, zaburzeń odżywiania i zaburzeń osobowości


Doświadczenie zdobywała:

 • Oddział Dzienny Ogólnopsychiatryczny
 • Oddział Dzienny Nerwic
 • Poradni Zdrowia Psychicznego
 • Poradni Psychologicznej
 • w ramach praktyki prywatnej


Wykształcenie:

 • Psychoterapeuta, Pedagog, Trener
 • Certyfikowany terapeuta BSFT
 • Czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii, spełniające wymogi zawarte w projekcie ustawy o zawodzie psychoterapeuty
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia magisterskie)
 • Prowadzi konsultacje i psychoterapię w języku angielskim
 • Swoją pracę poddaje stałej superwizji


Dodatkowe szkolenia:

 • Kurs podstawowy oraz zaawansowany w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi)
 • „Zastosowanie podejścia BSFT w psychoterapii dzieci i młodzieży” (Brigitte Lavoie, 2016)
 • „BSFT w terapii zaburzeń psychicznych” (Marie Christine Cabie, 2014)
 • „Co działa w psychoterapii” (Peter Sundman, 2013)
 • „Techniki psychoterapeutyczne” (Chris Iveson, 2015)
 • „Sześć obszarów pracy z traumą i stresem pourazowym” (John Henden, 2016)
 • „Zaburzenia kompulsywno-lękowe” (Michael Hjerth, 2015)
 • „Terapia grupowa skoncentrowana na rozwiązaniu” (Mariola i Jacek Lelonkiewicz, 2015)
 • „Pomaganie rodzinom” (Guy Shennan, 2014)
 • „Zastosowanie podejścia BSFT w terapii małych dzieci i rodziców” (Therese Steiner, 2014)
 • „Skoncentrowanie na rozwiązaniu w terapii depresji i zapobieganiu samobójstwom” (John Henden, 2014)
 • „Pomaganie osobom z zaburzeniami jedzenia” (Frederike Jacob, 2013)
 • „Terapia w pracy z dziećmi i nastolatkami” (Harvey Ratner, 2013)
 • „Podejście BSFT w terapii uzależnień” (Geert Lefevere, 2016)
 • „Trening i terapia Gestalt” (Olga i Adam Haller, 2016)
 • Liczne inne tematyczne kursy i szkolenia oraz konferencje naukowe.


Specjalizuje się w pomocy osobom, które:

 • Poszukują wsparcia i zrozumienia
 • Mają niskie poczucie wartości
 • Nie potrafią radzić sobie z własnymi emocjami
 • Doświadczają objawów depresyjnych
 • Doświadczają objawów lękowych
 • Odczuwają wewnętrzną pustkę
 • Doświadczają kryzysu
 • Przeżywają kłopoty w związku partnerskim
 • Cierpią z powodu zaburzeń odżywiania
 • Nie radzą sobie ze stresem i napięciem
 • Przeżywają stratę bliskiej osoby
 • Chcą poprawić swoje relacje z innymi
 • Są wypalone zawodowo
 • Cierpią z powodu natrętnych myśli i zachowań
 • Są zainteresowane pracą nad sobą i samorozwojem w życiu osobistym i zawodowym
 • Chcą lepiej poznać siebie
mgr Ewa Pawłowska

psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacyjnego, psycholog, pedagog, certyfikowany interwent kryzysowy, seksuolog


psycholog - w trakcie specjalizacji z Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego w Psychiatrycznej Służbie Zdrowia organizowanej przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

psychoterapeuta w procesie uzyskiwania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - uprawniona do stosowania psychoterapii pod superwizją

 • ukończony 5-letni Całościowy Kurs Psychoterapii prowadzony przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro


Staż kliniczny:

 • Oddział Dzienny Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych, Zakład Psychoterapii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie przy ul. Lenartowicza 14
 • Zakład Terapii Rodzin Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Kopernika 21a


Doświadczenie zawodowe:

 • prowadzenie psychoterapii indywidualnej, par, małżeństw, rodzin, psychoterapii grupowej oraz grup wsparcia a także warsztatów psychologicznych w publicznych oraz prywatnych Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradniach Psychologicznych, Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym, Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej, Zespole Leczenia Środowiskowego oraz praktyce prywatnej.

 • certyfikowany interwent kryzysowy - uprawniona do samodzielnego prowadzenia interwencji kryzysowej:

 • ukończone czterosemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe: Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Doświadczenie zawodowe:

 • pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ZOZ Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 102
 • udział w projekcie „Interwencja Kryzysowa - budowa sieci wolontariuszy, standardów i procedur współpracy interwentów z służbami emergencyjnymi” organizowanym przez Towarzystwo Interwencji Kryzysowej we współpracy z Instytutem Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • seksuolog
 • ukończone studia podyplomowe Seksuologia Kliniczna organizowane przez Warszawki Uniwersytet Medyczny


Staż kliniczny:

 • Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Centrum Psychoterapii, Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia przy ul. Dolnej 42


Zatrudnienie:

 • Centrum Medyczne MKK Trimed:
 • Oddział Dzienny Ogólnopsychiatryczn
 • Poradnia Psychologiczna
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego przy ZOZ w Łęczycy
 • Aequilibrium Gabinet Psychoterapeutyczny - praktyka prywatna


Specjalizuje się w:

 • Psychoterapii indywidualnej osób dorosłych
 • Psychoterapii par, małżeństw i rodzin
 • Psychoterapii grupowej
 • Interwencji kryzysowej
 • Diagnozie i pomocy psychologicznej
 • Diagnozie i terapii zaburzeń seksualnych


Obszar specjalizacji:

 • Samorozwój i pogłębianie świadomości siebie
 • Zaburzenia osobowości
 • Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
 • Zaburzenia nastroju (afektywne)
 • Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną
 • Zaburzenia odżywiania
 • Dysfunkcje seksualne nie spowodowane zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną
 • Zaburzenia więzi i komunikacji w związkach
 • Interwencja kryzysowa:
 • kryzys utraty i żałoby
 • kryzys suicydalny
 • przemoc
 • kryzys emocjonalny powiązany z przemocą seksualną
 • traumatyczne doświadczenia, w tym związane z utratą dziecka, poronieniem oraz aborcją

 • Pracuje w podejściu psychodynamicznym i integracyjnym oraz systemowym (psychoterapia par, małżeństw i rodzin). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji dwóch doświadczonych superwizorów: mgr Ilony Kołbik oraz mgr Danuty Mazgajmgr Marta Kwiatkowska

pedagog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji


Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • Od 2003 roku


Doświadczenie zawodowe zdobywała:

 • Polski Instyt Ericksonowski w Łodzi
 • NZOZ „Ego” w Łodzi


Wykształcenie:

 • 1999r. - 2002r.- Podyplomowe 4 - letnie Szkolenie z Psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • 1993r. - magister pedagogiki, WSPS w Warszawie


Dodatkowe szkolenia:

Polski Instytut Ericksonowski:

 • Wstęp do hipnozy Ericksonowskiej cz. 1 i cz. 2
 • Praca z traumą
 • Praca z lękiem i depresją
 • Praca z pacjentem o zaburzonej osobowości
 • Terapia małżeństw i par
 • Terapia systemowa wg. Berta Hellingera
 • Praca z zaburzeniami psychosomatycznymi u dorosłych
 • Autohipnoza


Specjalizuje się w:

 • psychoterapii indywidualnej i grupowej, głównie w podejściu terapeutycznym Miltona Ericksona
 • terapii nerwic, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości, depresjimgr Anna Gruszczyńska-Hrynyk

psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji


Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • Od 2003 roku


Doświadczenie zawodowe zdobywała:

 • Centrum Leczenia Uzależnień i Stanów Kryzysowych Fundacji „Uwolnienie”, Łódź
 • Poradnia Psychologiczno - Psychiatryczna „Ego”, Łódź
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Wrocław


Wykształcenie:

 • 2009r. - 2011r. - Studia podyplomowe - Szczegółowe Problemy Psychoterapii (stanowiące drugą część 4-letniego kształcenia ), Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • 2005r. - 2007r. - studia podyplomowe - Podstawy Psychoterapii (stanowiące pierwszą część 4-letniego kształcenia), Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • 2005r. - 2006r. - Studium Terapii Uzależnień, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa (Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, nr certyfikatu 437)
 • 2004r. - 2005r. - Studium Pomocy Psychologicznej, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa
 • 1998r. - 2003r. - studia magisterskie - Pedagogika/Resocjalizacja, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski


Specjalizuje się w:

 • psychoterapii osób cierpiących na depresję, nerwicę, uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych
 • pomocy osobom znajdującym się w stanach kryzysowych oraz chcącym rozwijać swoje umiejętności interpersonalnemgr Monika Wasielewska-Sobczak

psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji


Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • Od 2007 roku


Doświadczenie zawodowe zdobywała:

 • Poradnia Psychologiczno-Psychiatryczna EGO
 • Oddział Dzienny Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości P-P Ego
 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne dla dzieci
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla młodzieży
 • Łódzkie Towarzystwo Wspierania Dziecka i Rodziny „Lokomotywa”


Wykształcenie:

 • 2008r. - Katedra Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
 • Podyplomowe Studium Systemowej Terapii Rodzin
 • 1998r. - Uniwersytet Łódzki - magister psychologii


Dodatkowe szkolenia:

 • Seminarium Psychoanalityczne (Inkubator Psychoanalitczny)
 • Terapia Zaburzeń Psychosomatycznych (Instytut Eriksonowski )
 • Kurs pedagogiczny
 • Mediacje rodzinne (Centrum Mediacji Partners)
 • Trening asertywności (Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Intra)
 • Negocjacje w biznesie (Moderator)
 • Spotkania, zasoby, proces (Polski Instytut Ericksonowski)
 • Sen w Psychoterapii (Polski Instytut Ericksonowski)
 • Terapia Rodzin wg. Berta Hellingera (Polski Instytut Ericksonowski)


Specjalizuje się w:

 • terapii indywidualnej osób dorosłych
 • terapii rodzinnej
 • terapii młodzieżyMgr Magdalena Szymczak

psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji


Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • Od 2010 roku


Doświadczenie zdobywała:

 • Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego (do 2012r. jako Z.O.Z. Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej) w Poradni Promocji Zdrowia i w Ośrodku interwencji Kryzysowej
 • Centrum Psychologiczne Fundacji Gajusz


Wykształcenie:

 • 2014r. - SPCH Studium psychoterapii integratywnej - 4-letnia Szkoła Psychoterapii
 • 2006r. - Uniwersytet Łódzki- magister psychologii


Dodatkowe szkolenia:

 • 2017r. - „Intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna. Droga do nieświadomości” Polskie Stowarzyszenie ISTDP
 • 2016r. - ”Wprowadzenie do teorii i praktyki ISTDP” cz.1 w Laboratorium Psychoedukacji
 • 2016r. - ”Wprowadzenie do teorii i praktyki ISTDP” cz.2 w Laboratorium Psychoedukacji
 • 2016r. - XIII Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologów Dziecięcych
 • 2015r. - XIV Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologów Dziecięcych
 • 2011r. - „Podstawy interwencji kryzysowej” w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.
 • 2011r. - „Interwencja kryzysowa w sytuacji zachowań samobójczych” w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.


Konsultacja w językach:

 • Angielskim


Specjalizuje się w leczeniu:

 • psychoterapii indywidualnej osób dorosłych
 • zaburzeniach lękowych
 • zaburzeniach afektywnych (w tym depresji)
 • zaburzeniach osobowości
 • dolegliwościach psychosomatycznychmgr Marzena Iwańska

psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji

doktor nauk humanistycznych - historyk


Doświadczenie zawodowe:

 • 2013r. - nadal - konsultacje, porady psychologiczne i psychoterapia indywidualna
 • 2016r. - 2017r. - Oddział Dzienny Leczenia Nerwic w Centrem Medycznym MKK Trimed, Łódź
 • 2012r. - 2013r. - Poradnia Leczenia Uzależnień - Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi
 • od 1995r. - pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzenie wykładów, ćwiczeń, warsztatów z historii oraz psychologii


Wykształcenie:

 • 2007r.- 2011r. - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie - magister psychologii
 • 2003r. - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny
 • 1990r. - 1995r. - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny - magister historii


Szkolenia w zakresie psychoterapii:

 • od 2016r. - Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej
 • 2011r. - 2012r. - Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie
 • 2012r. - Instytut Psychologii Zdrowia, Fundacja ETOH Warszawa, Programy i strategie psychoterapii DDA
 • 2011r. - Praktyka treningu zastępowania agresji, Instytut Amity w Warszawie


Specjalizuje się w leczeniu:

 • psychoterapii indywidualnej
 • zaburzeniach nastroju, depresji
 • zaburzeniach lękowych, nerwicach
 • zaburzeniach osobowości
 • sytuacjach kryzysów życiowych, tożsamościowych
 • trudnościach w relacjach międzyludzkich
 • trudnościach wynikających z zaniżonej samoocenymgr Monika Tołstow

psycholog, psychoterapeuta w trakcie 4,5-letniego Kursu Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim


Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • Od 2011 roku


Doświadczenie zdobywała:

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Łodzi im. Marii Konopnickiej Oddział Pediatrii, Onkologii i Hematologii dla Dzieci Starszych i Młodszych
 • TROMEDIC - Ośrodek Leczenia Nerwic i Depresji
 • Centrum Medyczne Po Moc
 • OPOKA Fundacja Pomocy Rodzinie
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O/Łódź
 • Centrum Praw Kobiet w Łodzi
 • II Szpital Miejski im. Rydygiera w Łodzi


Wykształcenie:

 • Kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - Polski Instytut Ericksonowski
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach - szkolenie I i II stopnia TSR
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Psychologii


Dodatkowe szkolenia:

Polski Instytut Ericksonowski:

 • Wstęp do hipnozy Ericksonowskiej cz. 1
 • Terapia uzależnień
 • Praca z lękiem i depresją
 • Terapia małżeństw i par
 • Praca z zaburzeniami psychosomatycznymi
 • Terapia zaburzeń odżywiania
 • Terapia osób doświadczających przemocy
 • Praca z traumą
 • Praca z osobami chorymi nowotworowo


Specjalizuje się w:

 • psychoterapii indywidualnej, terapii par i rodzin wykorzystując głównie podejście terapeutyczne Miltona Ericksona oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
mgr Paula Rol

psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych


Doświadczenie pracy z pacjentami:

 • Od 2014 roku


Doświadczenie zdobywała:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań”
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Pabianickie Centrum Psychiatryczne
 • Centrum Psychologiczne Fundacji Gajusz
 • Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łodzi im. Józefa Babińskiego
 • Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne „Futurum”


Wykształcenie:

 • 2014r. - nadal Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie
 • 2009r. - 2014r. Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, kierunek psychologia, specjalizacja: psychologia zdrowia i kliniczna


Dodatkowe szkolenia:

 • Roczne szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych - 200 h
 • Interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej praktyki - 30 h
 • Szkolenie personelu medycznego z psychoonkologii - 25 h


Specjalizuje się w leczeniu:

 • zaburzeniach lękowych
 • zaburzeniach nastroju
 • zaburzeniach psychotycznych i psychosomatycznych
 • trudnościach w relacjach interpersonalnych
 • Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u doświadczonego superwizora - mgr Marka Żebrowskiego