Centrum Medyczne MKK Trimed
ŁÓDŹ | ZAWISZY CZARNEGO 10

Psycholodzy klinicznimgr Wiesława Flisikowska

psycholog kliniczny


Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • od 1977r.


Praca i doświadczenie:

 • 2013r. - nadal - diagnozy psychologiczne w Centrum Medycznym MKK Trimed;
 • 1986r. - nadal - Klinika Psychiatryczna CSK UM Łodzi;
 • 1983r. - 1986r. - Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ”Kocborowo” w Starogardzie Gdańskim;
 • 1977r. - 1983r. - Instytut Medycyny Pracy w Łodzi;


Wykształcenie:

  Kształcenie podyplomowe:

 • kurs terapii rodzin 1994 -1996r.
 • kursy z zakresu metod badania funkcji poznawczych
 • udział w konferencjach nt. psychiatrii, neuropsychologii, psychogeriatrii
 • Kształcenie zawodowe:

 • studia psychologiczne; dyplom w 1977r. Uniwersytet Łódzki
 • specjalizacja z psychologii klinicznej w 1984r.


Specjalizuje się w leczeniu:

 • zakresie diagnostyki psychologicznej i neuropsychologicznej - badanie:
 • dysfunkcji poznawczych (np. urazy, udary, zespoły otępienne, MCI, zespoły pseudodementywne)
 • funkcji poznawczych (np. WCST, TMT, FZR, AVLT, test Benton, test Bender, MMSE, TRZ, próby neuropsychologicznej - praksji, leksji, grafii, kalkulii, gnozji i mowy)
 • intelektu (np. WAIS-R, test matryc Ravena)
 • osobowości (np. MMPI, metoda Rorschacha, skale depresji np. Becka)
 • zaburzeń poznawczych (w zakresie myślenia, deterioracji poznawczej, afazji, agnozji, agrafii, aleksji, akalkulii)
 • zaburzeń emocjonalnych i społecznych
 • od 1984r. opiniowanie sądowo-psychologiczne


mgr Katarzyna Binder

psycholog kliniczny/neuropsycholog in spe


Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • od 2010r.


Praca i doświadczenie:

 • Domu Pomocy Społecznej o profilu psychiatrycznym;
 • Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym;
 • Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym;
 • Ośrodku Niezależnych Badań Psychologicznych i Skutecznej Psychoterapii „Ventura”;
 • Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 • W ramach staży na oddziałach szpitalnych: psychogeriatrii, psychiatrii młodzieżowej i diagnostyczno-obserwacyjnym Centralnego Szpitala Klinicznego IS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; pediatrii (kardiologii i reumatologii) Szpitala SP ZOZ nr 4, psychiatrii dziecięcej Szpitala im. Babińskiego w Łodzi; neurochirurgii szpitala im. WAM w Łodzi, neurologicznym i udarowym oraz oddziale rehabilitacji neurologicznej II. Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi oraz w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym i Ośrodku Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej WSS. Im. M. Kopernika;
 • W ramach praktyk i wolontariatów w: Klubie Lokalnej Integracji Lonia działającym przy Poradni Zdrowia Psychicznego Synapsis; Stowarzyszeniu Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost;” Poradni Psychologicznej w Szpitalu Centrum Zdrowia Matki Polki.
 • Obecnie pracuje również w Zakładzie Rehabilitacji Psychospołecznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


Wykształcenie:

 • 2013r. - 2017r. - Ośrodek Kształcenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - specjalizacja z psychologii klinicznej (neuropsychologia);
 • 2004r. - 2009r. - Uniwersytet Łódzki: Psychologia zdrowia i kliniczna;
 • Dodatkowe:

 • Podyplomowe Studium Metod wspierania rozwoju kompetencji społecznych. Coaching, mentoring, konsulting personalny;
 • Pedagogika ogólna (studia podyplomowe);
 • Szkoła Trenerów.


Dodatkowe szkolenia:

 • Szkolenia w Polskim Instytucie Ericksonowskim: „Spotkanie, zasoby, proces – kształcenie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej,” „Negocjacje z ciałem – kontrola i spożytkowanie bólu i innych objawów z ciała,” „Kiedy kłębią się chmury” – ericksonowski model pracy z pacjentem o zaburzonej osobowości; „Jeden mały krok - terapia ofiar i sprawców przemocy;” „Kiedy życie boli, kiedy życie cieszy – psychoterapia depresji,” „Ericksonowski genogram przyszłości,” Trening pracy z ciałem, „Mądrość mieszkająca w ciele - psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych u dorosłych,” „Zasady psychoterapii krótkoterminowej,” „Wszystkie drogi prowadzą do… Komunikacja werbalna i niewerbalna jako filary psychoterapii,” „Mądrość Sindbada – bajka i metafora w pracy z dorosłymi;”
 • Neuropsychologia sądowa;
 • Liczne konferencje z zakresu psychiatrii, psychologii klinicznej, neuropsychologii, psychogeriatrii.


Specjalizuje się w leczenieu:

 • Diagnozie psychologicznej (ocena stanu psychicznego, badanie funkcji poznawczych, inteligencji i osobowości).