Centrum Medyczne MKK Trimed
ŁÓDŹ | ZAWISZY CZARNEGO 10

Psychaitrzy dla dzieci i młodzieżyLek. med. Magdalena Smulik

specjalista psychiatra

specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży


Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • od 2002 roku


Praca i doświadczenie:

 • 2012r. - nadal - Centrum Medyczne MKK Trimed
 • 2011r. - nadal - Dzienny Ośrodek Terapeutyczny dla Młodzieży w Centralnym Szpitalu Klinicznym
 • 2002r. - 2006r. - studia podyplomowe - psychoterapia
 • 2002r. - 2009r. - Oddziały Kliniczne w Centralnym Szpitalu Klinicznym


Wykształcenie:

 • 2015r. - Specjalizacja psychiatrii dzieci i młodzieży
 • 2010r. - Specjalizacja z psychiatrii


Specjalizuje się w leczeniu dzieci i młodzieży, dorosłych:

 • zaburzeń depresyjnych, zaburzeń nastroju, chorobie afektywnej dwubiegunowej
 • zaburzeń psychotycznych
 • zaburzeń lękowych
 • zaburzeń psychicznych
 • zaburzeń adaptacyjnych i związanych ze stresem


Posiadane uprawnienia:

 • wypisywanie recept na leki (w tym refundowanych)
 • wystawianie zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4)
 • wystawianie zaświadczeń lekarskich


Dr n. med. Romana Mackiewicz

Specjalizacja II st. w pediatrii i psychiatrii dziecięco-młodzieżowej


Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • ponad 30 lat pracy w psychiatrii dziecięco-młodzieżowej


Praca:

 • Poradnia Leczniczo-Konsultacyjna Klinik Psychiatrycznych dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Czechosłowackiej
 • Centrum Diagnostyki i Leczenia Autyzmu NAVICULA w Łodzi
 • Poradnia Psychiatrii Dziecięco-Młodzieżowej PSYCHE w Łodzi


Doświadczenie zdobywała

 • wieloletni nauczyciel akademicki w I Klinice Pediatrii oraz w Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej II Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 • 2001r. - praca (dyżury) w Klinice Psychiatrii Dziecięcej w Strasburgu;
 • 1974r. - 9-miesięczny staż w Centrum Psychiatrii Dziecięcej im. Alfreda Bineta w Paryżu (w ramach stypendium);
 • wieloletnia praca w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Łodzi oraz w Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim;
 • prowadzenie międzynarodowego grantu dotyczącego rozpowszechnienia autyzmu w Polsce i we Francji;


Wykształcenie:

 • praca doktorska pt. „Zaburzenia nerwicowe u dzieci w oparciu o materiał kliniczny i badania katamnystyczne”.
 • specjalizacja II st. w pediatrii i psychiatrii dziecięco-młodzieżowej


Specjalizuje się w:

 • zaburzeniach zachowania dzieci w okresie niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym
 • upośledzeniach rozwoju psychoruchowego
 • zaburzeniach hiperkinetycznych
 • zaburzeniach lękowych i nerwicowych
 • autyzmie wczesno dziecięcym (spektrum autyzmu, zespół Aspergera)
 • psychozach dziecięcych i młodzieżowych
 • zaburzeniach depresyjnych
 • zaburzeniach psychosomatycznych

Posiadane uprawnienia:

 • wypisywanie recept na leki (w tym refundowanych)
 • wystawianie zaświadczeń lekarskich


lek. Bartłomiej Janas

specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

psychoterapeuta


Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • od 7 latDoświadczenie zdobywała

 • w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Klinika Psychiatrii Młodzieżowej, jak również oddziały leczenia psychiatrycznego dorosłych)
 • w Centrum Zdrowia Matki Polki (Oddział Neurologii Dziecięcej)
 • w Dziennym Ośrodku Terapeutycznym dla Młodzieży, w Łodzi
 • w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi w trakcie szkolenia do certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • prowadząc specjalistyczną praktykę lekarską, w ramach której współpracował z prywatnymi i niepublicznymi placówkami opieki zdrowotnej jako konsultant psychiatra dzieci i młodzieży i psychoterapeuta


Wykształcenie:

 • Specjalizacja z psychiatrii dzieci i młodzieży
 • Śląska Akademia Medyczna, obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu (Wydział Lekarski)
 • 4,5-letnie studia podyplomowe do certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego


Specjalizuje się w:

 • diagnostyce i leczeniu zaburzeń nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa) i zaburzeń snu
 • diagnostyce i leczeniu zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • fobiach, leczeniu zaburzeń lękowych
 • zaburzeniach adaptacyjnych (odmowa chodzenia do szkoły, przebyta trauma, kryzys nastoletni) zwłaszcza u nastolatków i młodych dorosłych
 • nerwicach
 • zaburzeniach związanych ze stresem i adaptacyjnych pod postacią objawów somatycznych (czynniki emocjonalne w zespole jelita drażliwego, łysieniu plackowatym, bielactwie, astmie i chorobach alergicznych, nadciśnieniu, zespołach bólowych, itp.)
 • zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych
 • zaburzeniach hiperkinetycznych/nadpobudliwości psychoruchowej, ADHD
 • zaburzeniach zachowania, zaburzeniach opozycyjno-buntowniczych
 • schizofrenii
 • psychoterapii indywidualnej
 • psychoterapii rodzinnej i par

Posiadane uprawnienia:

 • wypisywanie recept na leki (w tym refundowanych)
 • wystawianie zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4)
 • wystawianie zaświadczeń lekarskich
 • prowadzenie psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej