Centrum Medyczne MKK Trimed
ŁÓDŹ | ZAWISZY CZARNEGO 10

Oddział Zaburzeń Nerwicowych


W Centrum Medycznym MMK Trimed w 2012 roku został utworzony Oddział Dzienny Leczenia Nerwic, który działa w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Leczenie w Oddziale odbywa się głównie w formie psychoterapii grupowej, w systemie dwóch godzinnych sesji dziennie. Jako uzupełniające stosowane jest leczenie farmakologiczne
Grupa terapeutyczna w Oddziale może liczyć maksymalnie 14 pacjentów i jest prowadzona przez dwoje psychoterapeutów pracujących w podejściu psychodynamicznym.
Leczenie trwa 12 tygodni.
Praca terapeutyczna jest poddawana regularnej superwizji.
Przyjęcie do Oddziału jest poprzedzone konsultacją z psychoterapeutą, pracującym na Oddziale. Pacjent powinien mieć od lekarza dwa skierowania: do Oddziału i na konsultację psychologiczną.
W Oddziale Dziennym leczeni są pacjenci powyżej 18 roku życia z rozpoznaniem następujących zaburzeń:

 • zaburzenia nerwicowe
 • związane ze stresem
 • pod postacią somatyczną
 • bezsenność o podłożu nieorganicznym
 • zaburzenia psychologiczne i behawioralne związane z chorobami innych układów
 • zaburzenia osobowości

Przyjmujemy pacjentów, którzy maja problemy i trudności w funkcjonowaniu oraz dolegliwości, takie jak:

 • niemożność utrzymania aktywności społecznej, szkolnej i zawodowej
 • zależność od innych w pełnieniu ról życiowych
 • przewlekłe, często wieloletnie leczenie dolegliwości bez uchwytnej etiologii somatycznej
 • problemy z uwagą, koncentracją, pamięcią, nauką, wykonywaniem pracy
 • częsty nieuzasadniony niepokój, napięcie lękowe
 • lęk fobiczny w przebiegu m.in. agorafobii, fobii społecznej
 • napady paniki
 • myśli i czynności natrętne
 • dolegliwości związane ze stresem
 • niemożność przystosowania się do sytuacji trudnych i wyzwań życiowych
 • dolegliwości lękowo depresyjne
 • nastrój depresyjny, problemy z mobilizacją do działania
 • dolegliwości somatyczne o charakterze czynnościowym np. kołatanie serca, duszność, bóle głowy, bóle brzucha
 • długotrwałe złe samopoczucie i przemęczenie
 • omdlenia, zasłabnięcia psychogenne
 • uporczywe bóle psychogenne
 • samotność, wycofanie społeczne, trudności w kontaktach społecznych
 • bezsenność, hypersomnia, zaburzenia rytmu snu i czuwania, lęk nocny, koszmary senne
 • zależność i lęk w relacjach z innymi ludźmi
 • trudności w kształtowaniu satysfakcjonujących relacji społecznych
 • częste uczucie pustki, zagubienia, niepewności uniemożliwiające konsekwentne działanie
 • impulsywność, drażliwość

Pacjenci biorą udział w leczeniu od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00, a w godzinach późniejszych Oddział jest dostępny dla pacjentów w zależności od ich potrzeb. Oferujemy jeden ciepły posiłek dziennie.

Podstawowym warunkiem uczestniczenia w psychoterapii w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic jest obecność na sesjach oraz gotowość do mówienia o sobie i słuchania innych bez oceniania.
Do sesji psychoterapii grupowej nie trzeba się w żaden sposób przygotowywać, nie prowadzimy rozmów na zadawane tematy, podstawowym założeniem jest spontaniczność wypowiadania się w ramach określonych przez zasady terapii. Zasady terapii szczegółowo określa regulamin.
Wymagane jest również regularne uczestnictwo w zajęciach, utrzymanie tajemnicy oraz otwartość.
Wymagana jest trzeźwość oraz powstrzymanie się od podejmowania ważnych decyzji życiowych w czasie terapii.
Stosowane jest również leczenie farmakologiczne, pacjenci są badani przez lekarza, z którego porad można korzystać przez cały czas trwania pobytu w Oddziale.
W tym czasie lekarz Oddziału przejmuje odpowiedzialność za leczenie farmakologiczne. W Oddziale są prowadzone inne zajęcia terapeutyczne takie jak relaksacja, muzykoterapia, psychoedukacja.


Zespół Oddziału Zaburzeń Nerwicowych:

Psychiatra: dr n. med. spec. psychiatra Jolanta Stasiak

Psychoterapeuci: mgr Ewa Rosiak-Gawin, mgr Paweł Stasiński

Pielęgniarki: Teodozja Błaszczyk, Elżbieta Gorzewska

Terapia zajęciowa: mgr Anna Mospinek-Batory

Pracownik socjalny: mgr Jolanta Rządkowska

Superwizorzy: mgr Danuta Mazgaj, mgr Alicja Wilkołazka